Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Manuscripts

Dive deep into the lore and stories of over 1 million worlds.


Classic Fantasy

Her Şeyin Sonu

By buckwell

50 0 0 4314

[h2]Teker teker düşmekteydi düşünceler, duygular ve kişilikler; insanlığın benliği yok olmanın eşiğinde, bir canavara dönüştürülmelerini sağlayacak korkusuz ve acımasız bir gücün elinde çaresizlerdi.[/h2]

An Inconvenient Wizard

By markcromwell

54 0 0 5

A young boy discovers he has the talent to be a wizard and must overcome almost insurmountable challenges to be accepted as a true wizard.